Sunday, May 22, 2011

Kenegaraan PPG 2011


TUGASAN ESEI INDIVIDU


Pelajar dikehendaki menyiapkan dan menyerahkan sebuah tugasan esei (ulasan artikel) bertulis individu yang bernilai 20% daripada penilaian keseluruhan kursus. Sila lihat tajuk-tajuk di bawah.
  
  • Pilih SATU (1) tajuk sahaja        
  • Panjang esei tidak lebih 2000 patah perkataan (termasuk nota kaki, illustrasi, bibliografi, dll)
  • Esei HARUS ditaip, langkau dua, di atas kertas saiz A4.
  • Penyampaian dan format esei HARUS mengikut corak penulisan ilmiah 
  • Tarikh penyerahan esei ialah pada Minggu ke-10
  • DUA (2) set esei HARUS disediakan: satu untuk diserahkan, dan satu untuk simpanan sendiri.

1- Bincangkan maksud dan konsep asas sesebuah Negara 
2-    Bincangkan ciri-ciri asas sesebuah tamadun 
3-    Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat Melayu. Bincangkan . 
4-     Bincangkan mengenai penjajahan di Negeri-Negeri Melayu dan kesannya. 
5-    Bincangkan konsep perlembagaan dan nilai-nilai tradisi Perlembagaan Malaysia 
6-    Bincangkan bagaimana peristiwa 13 Mei 1969 membawa kepada kelahiran Rukun Negara 
7-    “Sebagai sebuah Negara demokrasi, sistem pemerintahan di Malaysia juga mengamalkan konsep pengagihan kuasa”. Bincangkan kenyataan ini. 
8-    “Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah bermotifkan perpaduan rakyat”. Bahaskan. 
9-    Dasar Ekonomi Baru (DEB) mempunyai falsafah dan strategi tersendiri dalam mencorakkan kesejahteraan rakyat. Bincangkan. 
10- Bincangkan bagaimana Malaysia memainkan peranan dalam hal ehwal serantau dan dunia.

No comments:

Post a Comment